Starta ett nytt ämne

Kriteriematrisen

De nya matriserna enligt LGR22 är väldigt svåra att använda då det är så mycket ihopdraget i samma rubrik.


Tex så vill jag inom Idrott och hälsa dela upp det här kriteriet i ett för att förebygga risker. Ett i att kunna hantera nödsituationer och ett för att visa simkunnigheten.  image

1 kommentar

Hej Maria,


Har pratat med produktägaren ang din fråga.


De nya kursplanerna har sina utmaningar!
Vi har brottats med många för och emot i samråd med användare när vi förbättrade vår modul kunskaper - olika färger, delar av krav, enstaka ord och meningar etc.
Skolverket är tydliga vad de anser om betygskriterier i matrisform och att dela upp dem i mindre delar. Så till slut tog vi beslutet att helt följa skolverkets kommentarmaterial vilket vi också gjort. - dela in kriterier i stycken som motsvarar långsiktiga målen i syftet. I vissa ämnen blir det skillnad mot hur det var och bla engelska är ett sådant ämne.
Vi kommer inte att ändra den strukturen - i alla fall inte i närtid. Det vi ser över är om vi på något vis kan underlätta med nivåerna D och B så att de kan markeras el liknande. Idag går det att koppla material till de olika styckena i kriterierna som underlag för senare summativ/sammantagen bedömning. Vill läraren formativt visa på förbättringar i delar så går det utmärkt i gröna lärandematriser. Allt sådant underlag finns sen samlat under ämnet, dagen för Summativ/sammantagen bedömning och betygsättning. Det är så det är tänkt och hanteras i nuläget.


/Unikum Kundstöd 

Logga inför att publicera en kommentar