Starta ett nytt ämne

Utvecklingssamtal

En önskan jag har fått från mina kolleger är att man inte måste tilldela en samtalsmall när man lägger ut tider för utvecklingssamtal, utan att det finns ett alternativ som t.ex "ingen samtalsmall". Vi önskar även att man ska kunna bestämma en tid när lärloggar ska skickas ut.

 


Hej Magnus,


Tack för återkopplingen! Man kan alltid lägga ut föreslagna tider utan att ha tilldelat en samtalsmall.
Men vårdnadshavaren kan inte boka dem om man inte har en mall. Det blir lätt att man struntar i att dokumentera samtalet om man bara kan tilldela en tid. Därför har vi valt att inte ha den möjligheten.


Ang tidsättning av lärlogg så tar jag det vidare till produktägaren.


/Unikum kundstöd

Ett flertal frågor handlar om elevens egen uppfattning om de själva anser sig vara BRA i olika ämnen. Vad är syftet med det? Om en elev upplever sig BRA men mentorn inte håller med, vad ska hända då? I vissa ämnen (musik, slöjd t ex) görs inga konkreta prov som jag uppfattat det vilket innebär att eleven inte har annat att göra än att börja jämföra sig med andra i den s k självbedömningen. Jag antar att svaret ”jag vet inte” förekommer då och då och vad är i så fall avsikten med frågan? Jag föreslår att det ska finnas alternativa svar i stället för ”ordet fritt” där en elev hela tiden kan skriva just ”jag vet inte”. Hur ska vi vuxna, mentorer och föräldrar, fortsätta dialogen när ”vet-inte” är återkommande.
Logga inför att publicera en kommentar