Starta ett nytt ämne

Hund

I julas var det möjligt att välja ett tema som heter Jul hund. Mycket bra! Tycker du om hundar? Jag skulle älska om ni la till 4 nya teman som Handlar om hundar. Till exempel Sommar hund, Vår hund, Påsk hund och Vinter hund! Tack


Hej Tage,


Det är en ypperlig idé som jag tar vidare. Vi får se vad utvecklarnas snickarverkstad kan ordna till.


/Unikum kundstöd

Hej Tage,


Nu finns en påsk hund med som tema.


/Unikum kundstöd

Göra teman med påskhundar är relevant men vitala funktioner som klickbara älnkar och epostadresser. Bokningsfunktion för föräldramöten osv det är inte "ypperliga" ideer?


Logga inför att publicera en kommentar