Starta ett nytt ämne

Några förslag!

Hej, 


- det är önskvärt att koppla en avisering till när det är dags att följa upp åtgärdsprogram

- att rutan som ska beskriva anpassningar på gruppnivå är uppdelad på samma sätt som anpassningar på individnivå, dvs en ruta för behov och en ruta för anpassningar

 - när jag använder sifferlista i rutan anpassningar på individnivå följer inte siffrorna med när jag sparar och syns därmed inte i läs-vy.


//Anne-Li

1 kommentar

Hej Anne-Li, 


Tack för dina synpunkter. Jag tar med mig dem till produktägare så är de medvetna om att det finns som önskemål. 


Gällande sifferlistan verkar det vara en mindre bugg, jag rapporterar det men rekommenderar att använda t.ex. punktlistan, eller göra en egen sifferlista så länge. 


/Unikum Kundstöd

Logga inför att publicera en kommentar