Starta ett nytt ämne

lärlogg grupp och individ

Idag är det så att lärloggar på grupp som tilldelats manuellt skapad grupp försvinner om gruppen tas bort. Önskemål från pedagoger att lärlogg som tilldelas grupp automatiskt också tilldelas det enskilda barnet. Det skulle underlätta vid samtal om man "vill visa" något och vi riskerar inte att dokumentation försvinner om gruppen tas bort. 


1 person gillar denna idé
1 kommentar

Hej Jessica, 


Det stämmer, den dokumentation som ligger kopplad till gruppen följer med gruppen - därmed försvinner den också ifall gruppen tas bort. Lärloggar kopplas inte automatiskt till varje enskilt barn då det ska vara ett aktivt val från pedagog eller lärare som skapar lärloggen vilka som ska vara kopplade till lärloggen i fråga. Detta eftersom dokumentation som är kopplad till barnet följer med barnet, som framtida pedagoger och lärare kan komma att få tillgång till. Vissa lärloggar kan t.ex. innehålla bilder på flera barn i gruppen, och som framtida lärare då kanske inte ska ha möjlighet att se. Därför är det gjort så att pedagog/lärare måste välja att lärloggen i fråga ska kopplas till det enskilda barnet om så önskas. 


Hoppas detta besvarar din fundering! 


Mvh

Unikum Kundstöd

Logga inför att publicera en kommentar