Särskilt stöd

Utredningar och åtgärdsprogram som omfattas av högre säkerhet och sekretess.

Lägga in en utredning
För att lägga in en utredning i Unikum Stödinsatser, behöver man ha rollen mentor, observatör (roll som används av specialpedagoger och elevhälsan samt ofta...
Tis, 30 aug., 2022 vid 9:33 F.M.
Skriva ut utredning och åtgärdsprogram
I och med att vårdnadshavare inte har tillgång till utredningar eller åtgärdsprogram i Unikum så behöver detta alltid skrivas ut. Skriv ut aktuellt åtgä...
Ons, 12 jan., 2022 vid 10:16 F.M.
Vem kan skriva under Särskilt stöd?
Särskilt stöd avser utredning och åtgärdsprogram ej extra anpassningar som alltid skrivs av elevens lärare. Vem som kan skriva bestäms dels av personens...
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:08 E.M.
Beslutsprocessen för särskilt stöd
Enligt Skolverket är rektor ansvarig för särskilt stöd men kan delegera beslutet. Därför har vi i Unikum gjort detta ganska öppet att lägga in beslutsfattar...
Fre, 14 jan., 2022 vid 11:12 F.M.
Se tidigare Stödinsatser för elev
Alla extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram som sparats lagras i elevens arkiv. Samtliga undervisande lärare kan se arkiverade extra anpassninga...
Mån, 17 jan., 2022 vid 2:35 E.M.
Utvärdering stödinsatser
En viktig del av stödinsatserna är uppföljning och utvärdering - allt för att eleven ska få det stöd som ger effekt för lärandet. I Unikum sker uppföljninga...
Tis, 18 jan., 2022 vid 9:36 F.M.