Särskilt stöd

Utredningar och åtgärdsprogram som omfattas av högre säkerhet och sekretess.

Lägga in en utredning
För att lägga in en utredning behöver man ha rollen mentor, observatör (roll som används av specialpedagoger och elevhälsan samt ofta av skolledningen), adm...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skriva ut utredning och åtgärdsprogram
I och med att vårdnadshavare aldrig har tillgång till varken utredningar eller åtgärdsprogram i Unikum så behöver detta alltid skrivas ut. Skriv ut åtgä...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Vem kan skriva under Särskilt stöd?
Särskilt stöd avser utredning och åtgärdsprogram ej extra anpassningar som alltid skrivs av elevens lärare. Vem som kan skriva bestäms dels av personens...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Beslutsprocessen för särskilt stöd
Enligt Skolverket kan rektor delegera beslut om särskilt stöd så därför har vi i Unikum gjort detta ganska öppet. Det är dock viktigt med tydliga rutiner på...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Se tidigare Stödinsatser för elev
Alla extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram som sparats lagras i elevens arkiv. Samtliga undervisande lärare kan se arkiverade extra anpassninga...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Utvärdering stödinsatser.
Utvärdering av stödinsatser En viktig del av stödinsatserna är uppföljning och utvärdering - allt för att eleven ska få det stöd som ger effekt för lära...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Ta bort felaktigt inlagd utredning
Rektor kan ta bort felaktigt inlagd utredning om den inte är beslutad. Förutsättningarna är alltså: 1. Att personen är inlagd med rektorsbefattning....
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.