Admin övrigt

Checklista - Snabb åtkomst till webbtjänster
Webbtjänster behöver vara rappa och snabba att använda för att de skall komma till full nytta. En förutsättning för snabbheten är att webbtjänsten är smart ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Administratörens roll
I Unikum kan alla lära sig att administrera personer och skolor. Administratören är inte en IT-tekniker utan kan vara en pedagog som har ansvar för en enski...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Unikum förvaltning översikt
Varje kommun bör utse ett par personer som är kommunadministratör för Unikum, som har ett övergripande ansvar och kan stötta användandet av Unikum. Dels på ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Se vem som varit inloggad
Som administratör på en förskola/skola kan man se vilka som varit inloggade och när de senast var inloggade. Det är tex bra när skolan börjar med Unikum och...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Vad får man göra/inte göra manuellt när man har autosynk?
Om er organisation har en autosynk, dvs uppdaterar information om personer och relationer (tillhörighet till klasser och grupper, vem som är vårdnadshavare ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Skolområden
Skolområden gör det lättare att få en överblick på kommunens startsida samt även när man vill få en bra översikt över bedömningar när man vill filtrera ytte...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.