Utvecklingssamtal

Föreslå eller boka tider vid Samtalet
Om läraren har ett antal datum och tider avsedda för att ha samtal med elev och lärare kan läraren lägga in alla tider som finns och låta vårdnashavaren väl...
Fre, 1 apr., 2022 at 2:16 E.M.
Samtalsprocessen steg för steg grundskola och gymnasium
Det är mentorn som delar ut samtalsunderlag/utvecklingsplaner till sina mentorselever varje termin. och det är även mentorn som hanterar hela processen runt...
Tis, 16 nov., 2021 at 5:31 E.M.
Samtalsprocessen steg för steg förskola
Artikel för lärare/pedagog Det är oftast mentorn/ansvarspedagog som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet för sina mentors/ansvarsbarn. Här v...
Tis, 17 Maj, 2022 at 9:52 F.M.
Tilldela samtalsunderlag till barn/elev
Du som lärare/pedagog/mentor (eller administratör) kan tilldela samtalsunderlag till barnen/eleverna. Det kan göras för en i taget eller många samtidigt och...
Tors, 31 mar., 2022 at 11:25 F.M.
Låsa/låsa upp samtalsunderlag
Efter utvecklingssamtalet och innan nytt samtalsunderlag delas ut till barnen/eleverna behöver mentorn "låsa" det överenskomna samtalsunderlaget. ...
Ons, 17 nov., 2021 at 11:47 F.M.