Utvecklingssamtal

Boka och föreslå tider vid Samtalet
Hur föreslår jag tider? Tilldela en samtalsmall, klicka föreslå tider och välja de datum, klockslag och plats för samtal som du vill ha dina samtal.  ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Samtalsprocessen steg för steg grundskola och gymnasium
Det är mentorn som delar ut samtalsunderlag/utvecklingsplaner till sina mentorselever varje termin. och det är även mentorn som hanterar hela processen runt...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Samtalsprocessen steg för steg förskola
Det är oftast mentorn/ansvarspedagog som hanterar hela processen runt utvecklingssamtalet för sina mentors/ansvarsbarn. Här visar vi de olika stegen och vad...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Tilldela samtalsunderlag till barn/elev
Du som lärare/pedagog/mentor (eller administratör) kan tilldela samtalsunderlag till barnen/eleverna. Det kan göras för en i taget eller många samtidigt och...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Låsa/låsa upp samtalsunderlag
Efter utvecklingssamtalet och innan nytt samtalsunderlag delas ut till barnen/eleverna behöver mentorn "låsa" det överenskomna samtalsunderlaget. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Föreslå tid för utvecklingssamtal
Som mentor/pedagog kan du föreslå tid för utvecklingssamtal i Unikum och även skicka inbjudan till vårdnadshavare. Tider för bokning syns både på barnets st...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.