Hantera användare

Skicka ut inloggningsuppgifter
I samband med att en person läggs in i Unikum tilldelas personen automatiskt ett användarnamn och lösenord. Om man även registrerar en e-postadress för denn...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Sätta årskurs för elever
Alla elever i grundskola/grundsärskola och gymnasieskola behöver ha en årskurs satt för att bedömningar och statistik ska bli riktig. Sätta årskurs för ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Koppla in annan kontaktperson till barn/elev
I de fall man vill koppla in en annan person än de formella vårdnadshavarna, tex fosterföräldrar, god man eller en icke formell vårdnadshavare som ska få sa...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Inloggning för personer utan svenskt personnummer
Unikum stödjer extern inloggning för personer med icke svenskt personnummer, så kallat TF-nummer. Dessa kan logga in i Unikum via kommunens egen inloggnings...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Observatörsrollen - För specialpedagog, ledning och elevhälsan m.fl.
Observatörsrollen finns på både kommun-nivå och skolnivå och är en roll för skolledning/kommunledning samt för t ex specialpedagoger och elevhälsa som ej un...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Roller och behörigheter
Varje användare i Unikum får en eller flera roll/roller, och det är utifrån dessa som behörigheterna i Unikum styrs. Endast de som är involverade i ett barn...
Tors, 29 apr., 2021 at 3:58 E.M.