Starta ett nytt ämne

Kunskapskravstabellen

Kunskapskravstabellen i engelska är mycket svår att använda när ni drar ihop  flera meningar i en och samma aspekt. Hörförståelse är inte detsamma som läsförståelse men i tabellen så görs ingen skillnad på dessa två. Varför överlåter ni inte åt läraren att välja ut vilka delar av kunskapskraven som bedöms i olika examinationer? Som det är nu så blir tabellen/matrisen i det närmaste meningslös. Faktum är att mycket få av mina kollegor på gymnasiet använder sig av tabellen i UNIKUM eftersom den är så otymplig. I de nya kunskapskraven i En 6 t ex så finns endast tre olika 'aspekter' (tidigare var det iaf fem tror jag). Det duger inte att ducka bakom skolverkets tal om att kunskapskraven ska ses som en helhet och liknande. Gör lärplattformen  användarvänlig och ändamålsenlig istället! Det gör skillnad för tusentals lärare. Om någon lärare inte gillar matriser överhuvudtaget så kan hen ju låta bli att använda dem men om en annan gärna tar hjälp av tabellen för att hålla ordning på alla bedömningar som görs under ett år i olika kurser på ett rättssäkert sätt så skulle det göra hela skillnaden om ni delade upp kunskapskraven mening för mening och överlåter åt läraren att välja vilken/vilka som ingår i respektive examinationstillfälle. Det skulle underlätta vardagen för många lärare inom skolan och öka rättssäkerheten  för eleverna!

Logga inför att publicera en kommentar