Starta ett nytt ämne

Kunskapskravstabellen

Kunskapskravstabellen i engelska är mycket svår att använda när ni drar ihop  flera meningar i en och samma aspekt. Hörförståelse är inte detsamma som läsförståelse men i tabellen så görs ingen skillnad på dessa två. Varför överlåter ni inte åt läraren att välja ut vilka delar av kunskapskraven som bedöms i olika examinationer? Som det är nu så blir tabellen/matrisen i det närmaste meningslös. Faktum är att mycket få av mina kollegor på gymnasiet använder sig av tabellen i UNIKUM eftersom den är så otymplig. I de nya kunskapskraven i En 6 t ex så finns endast tre olika 'aspekter' (tidigare var det iaf fem tror jag). Det duger inte att ducka bakom skolverkets tal om att kunskapskraven ska ses som en helhet och liknande. Gör lärplattformen  användarvänlig och ändamålsenlig istället! Det gör skillnad för tusentals lärare. Om någon lärare inte gillar matriser överhuvudtaget så kan hen ju låta bli att använda dem men om en annan gärna tar hjälp av tabellen för att hålla ordning på alla bedömningar som görs under ett år i olika kurser på ett rättssäkert sätt så skulle det göra hela skillnaden om ni delade upp kunskapskraven mening för mening och överlåter åt läraren att välja vilken/vilka som ingår i respektive examinationstillfälle. Det skulle underlätta vardagen för många lärare inom skolan och öka rättssäkerheten  för eleverna!


1 person gillar denna idé

Jag upplever samma problem som Angelika Olson beskriver (med reservation för att detta kan ha ändrats sedan jag senast kollade, och att jag missat detta.)

För att matriserna ska vara användbara och inte skapa merarbete bör man möjliggöra att delar av ett krav kan markeras/"bockas av". Matriserna är inte ett stöd i arbetet och läraren måste göra manuella noteringar någon annanstans, tex. med överstrykningspenna på ett papper. 


Jag håller med, de måste separeras till olika kunskapskrav, som de är. Sedan vill jag att ni gör det möjligt att markera F i "koppla till tabellen" så det syns i matrisen att eleven har jobbat med kunskapskravet i en viss planering men inte nått godkänt betyg. Nu ser det bara ut som att de elever med F inte deltagit i de planeringarna man kopplar till tabellen. 

Jag håller med! Som det ser ut i mina kurser Sva 2 och Sva 3 behöver jag lägga till en mindre uppsats i varje bedömning, om vilket av alla förmågor i det massiva kunskapskravet jag kommenterar. T ex under rubriken "Samtala" ingår inte mindre än alla dessa aspekter: samtala, diskutera, muntliga anföranden, presentationsteknik, retoriska grepp, skriva vetenskapliga texter (!) och ordförråd/grammatik och uttal. Det är inte användarvänligt för fem öre. När jag tagit upp frågan med min IT-pedagog på skolan och han frågat er fick han svaret att ni tagit rubrikerna från Skolverket. Det svaret är jag inte nöjd med. 

Logga inför att publicera en kommentar