Unikum Arkiv

Översikt - Arkivering och gallring
Barns och elevers dokumentation arkiveras i Unikum under lång tid. Hur lång tid avgör respektive kommun/friskolekedja och det åligger huvudmannen att gallra...
Ons, 9 feb., 2022 vid 9:43 F.M.
Koppling till e-diarium
Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedier...
Ons, 9 feb., 2022 vid 9:49 F.M.
Frågor och svar om Arkiv Start
Innehållsförteckning Var finns arkivet?Arkivet nås via högerlisten längst till höger på skärmen, i nedre hörnet. Ikonen ser ut som ett arkivskåp.  Vem ka...
Mån, 27 Maj, 2024 vid 11:42 F.M.
Om Unikum Arkiv
I Unikum finns ett automatiskt arkiv inbyggt, där barns och elevers dokumentation samlas. Arkivet är till för att säkra en röd tråd i lärandet för barn och ...
Tis, 28 mar., 2023 vid 11:22 F.M.
Kopiera Stödinsats från arkivet
Vill man arbeta vidare med en extra anpassning eller åtgärdsprogram från tidigare skola så kan man skapa en kopia från den befintliga i arkivet. Innehål...
Tis, 4 juni, 2024 vid 4:41 E.M.
Arkiv Övergångar
Övergångar av dokumentation till mottagande personal I arkivet i Unikum nås barns och elevers dokumentation från tidigare förskolor och skolor. Arkivet gö...
Ons, 12 juli, 2023 vid 9:07 F.M.