Innehållsförteckning


Var finns arkivet?
Arkivet nås via högerlisten längst till höger på skärmen, i nedre hörnet. Ikonen ser ut som ett arkivskåp. 


Vem kan se arkivet?

Arkivet kan ses av personal som har koppling till barnet/elev. Det ses inte av barn, elever eller vårdnadshavare själva.


Vilken dokumentation kan man se i arkivet?

I arkivet kan du se dokumentation från barnets/elevens nuvarande enhet, och utvald övergångsdokumentation från tidigare enheter. Avlämnande enhet kan ställa in regler för hur dokumentation lämnas över, t.ex vid övergång till ny skolform, till ny huvudman, eller om medgivande från vårdnadshavare ska krävas.


Jag kan inte hitta arkivet – varför?

Arkivet behöver aktiveras för din organisation eller kommun innan det syns, genom att beställa aktivering av Unikum Arkiv Start. Detta är kostnadsfritt. Kontakta centralt ansvarig för Unikum i din organisation eller din kundkontakt på Unikum för att aktivera arkivet.


Hur fungerar det när man har elever som går i parallella enheter, t.ex Skola + Modersmål, Skola + Resursskola

Det är vanligt att elever tillhör flera skolenheter samtidigt. Det kan t.ex gälla elever som har undervisning i modersmål, slöjd, musik eller som går i resursskola. Dessa elever har en hemenhet, och har då alltså undervisning även i annan enhet.


 • Alla lärare som arbetar med eleven, oavsett vilken enhet läraren arbetar på, kan se dokumentation inklusive stödinsatser i arkivet.

 • Alla lärare som arbetar med eleven, oavsett vilken enhet läraren arbetar på, kan se åtgärdsprogram och anpassningar i vanliga unikum om enheterna har samma skolform och ligger i samma org, (anpassad skola och grundskola betraktas som samma skolform).

 • Stödinsats-ärende bör skapas i den enhet där den största delen av undervisningen sker.

 • Stödinsats-ärendet kan ändras av personal i enheten där ärendet skapats, samt av personal i parallella enheter. Om eleven är kopplad till en annan enhet som ligger i annan org i Unikum kan personal INTE samarbeta i åtgärdsprogram och anpassningar.Var finns extra anpassningar från andra enheter? 


I vanliga Unikum syns de extra anpassningar som är startade i den aktuella enheten/skolan. Här syns även anpassningar gjorda på en parallell enhet, dvs en enhet som eleven är kopplad till och som är samma org och har samma skolform som aktuella enheten. (Anpassad skola och grundskola betraktas som samma skolform här, även gymnasium och anpassad gymnasieskola)


I arkivet ligger de anpassningar som är startade någon av elevens tidigare skolor. 


Lärarna i den nya skolan behöver göra nya/kopiera in nya anpassningar som gäller på aktuell skola (det är vanligt att lärare i den nya skolan bara fyller på i gamla extra anpassningar utan att utvärdera och avsluta när en elev kommer till skolan).


Bilagor i kartläggning särskilt stöd. Går det att se/läsa bilagor i arkivet? 

 • Bilagor finns med som övergångsdokumentation till arkivet.Åtgärdsprogram: Hur ska elevens rektor kunna ta beslut om upprättande eller ej av åtgärdsprogram?

Just nu

 • Alla lärare som arbetar med eleven, oavsett vilken enhet läraren arbetar på, kan se dokumentation inklusive stödinsatser i arkivet.

 • Stödinsats-ärende bör skapas i den enhet där den största delen av undervisningen sker.

 • Stödinsats-ärendet kan ändras av personal i enheten där ärendet skapats, samt av personal i parallella enheter. Om eleven är kopplad till en annan enhet som ligger i annan org i Unikum kan personal INTE samarbeta i ÅP och anpassningar.Hur är det med säkra anteckningar på avslutade elever samt på elever som har gått på en avslutad enhet?

Så här fungerar det:

 • Säkra anteckningar syns i den enhet där de skapats, så länge eleven går i den enheten.

 • När barnet/eleven gått vidare till ny enhet så visas Säkra anteckningar i arkivet för mottagande enhet för personer med roll observatör, befattning rektor samt mentor till barnet/eleven. Man behöver logga in med tvåfaktorsinlogg (dvs SMS eller BankID eller liknande) för att komma åt arkivet. De personer som kan läsa i arkivet kan även kopiera aktuell information och delge personal på nuvarande enhet, vid behov. 


Vem kan ta fram dokumentation om elever som inte tillhör kommunen längre?

Om man behöver ta fram dokumentation för elev som ej längre går på en skola i kommunen så behöver man gå till kommunadmin, skoladmin, observatör eller rektor.


 • Gå till förskolan/skolan (där barnet/eleven tidigare har gått)
 • Klicka på Arkiv (ikonen nere i högra hörnet. Detta kräver att ni i kommunen har Arkiv påslaget, läs mer här: Om Unikum Arkiv) 
 • Klicka på Sök och sedan Tidigare barn/elever
 • Skriv in barnets/elevens fullständiga personnummer
 • Klicka sedan på barnet/eleven och du får fram all tidigare dokumentation som skapats på eleven. 


Notera: Det är viktigt att man i arkivet står på den tidigare skolan som eleven gick på, det räcker inte att endast stå på kommunen.