Övergångar av dokumentation till mottagande personal


I arkivet i Unikum nås barns och elevers dokumentation från tidigare förskolor och skolor. Arkivet gör att rätt dokumentation kan göras tillgänglig för mottagande lärare vid övergångar till nya skolor, enligt huvudmannens regler. 

På så vis blir det lättare att i får en fin röd tråd vid barns och elevers byte mellan förskolor, skolor och skolformer. Arkivet är som en skattkista med innehåll som är värdefullt för barn och elever att mottagande personal får tillgång till för en röd tråd vid övergången.


Huvudmannen ställer in sina regler 

Varje huvudman kan göra inställningar för vad som gäller vid övergång. Det kan vara olika regler för olika skolformer.Dokumentation vid övergång till mottagande personal

Om dokumentation ska gå över tillämpas reglerna nedan för hur gammal dokumentation som syns för mottagande personal. Dessa regler tar hänsyn till GDPRs principer om Privacy-By-Design och Dataminimering.Hos mottagande enhet och på mottagande förvaltning kan de personer som har rätt att se dokumentation för ett mottaget barn eller en elev också se arkivet, med samma principer och regler som för dokumentation skapad på en enhet och i förvaltningen. 


Allt som skapas i Unikum räknas inte som barn- eller elevdokumentation, och går därför inte över till mottagande personal. Exempel på delar som inte syns för mottagande lärare vid övergång är

  • Meddelanden till elever, personal eller vårdnadshavare.

  • Kommentarer på dokumentation som lärloggar eller planeringar.


Kopiera underlag från tidigare enheter

Ibland vill man fortsätta arbeta med det underlag som eleven hade tidigare, och som man ser i arkivet. Det kan gälla en progressions-matris, extra anpassningar eller en utredning. Då kan mottagande lärare kopiera detta underlag, och fortsätta arbeta med det.