Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när ärendet de tillhör avslutas. Ett diarium kan vara i pappersform eller digitalt, s.k. e-Diarium.


Om kommunen har ett e-Diarium kan man vilja ansluta kommunens olika e-Arkiv till detta för att få översikt över samtliga digitala dokument som finns arkiverade hos kommunen. Unikums e-tjänst är ett e-Arkiv och kan anslutas till kommunens e-Diarium via APIer så att man ifrån e-Diariet kan se vilken dokumentation som finns lagrad i Unikum för kommunens invånare.För mer information om hur detta går till och beställning av tjänsten behöver kommunen kontakta Unikum kundstöd.