Information och rutiner runt gallring vänder sig till kommunen. Har du som användare frågor om detta hänvisar vi dig till skolan för mer information om hur arkivering och gallring hanteras i din skola/kommun.


Varje kommun är själva ansvariga för uppgifter som lagras av  kommunens användare i Unikum. Olika kommuner har olika riktlinjer för hur länge material arkiveras och när det ska gallras. Det är vanligtvis kommunens nämnd som beslutar om vad som skall arkiveras och när det skall gallras.

Arkivering av barn- och elevdokumentation i Unikum sker automatiskt. För att gallring ska ske behöver kommunen ge Unikum nödvändiga uppgifter så att Unikum kan sköta gallringen på kommunens uppdrag.


Gallringsrutin för Unikum

Beställningsblankett för årlig gallring