För att kommunen och skolorna ska få största möjliga nytta av de digitala verktyg man valt för skolan/förskolan är det viktigt att vara tydlig med dels vilka krav som finns från förvaltningen på saker som alla måste göra (tex rapportera frånvaro, göra bedömningar för elever i grund- och gymnasieskola et.c.) samt vilka övriga saker man bör göra eller har egen valfrihet att bestämma över.


Kontakta Unikum om ni vill ha en mall med exempel. Hur det ser ut avgör förstås varje skola/kommun. Det viktiga är att det finns tydlig info till era användare, både rektorer, lärare, pedagoger, vårdnadshavare och elever så att de vet vad de finns för verktyg samt vad som görs var. Dessutom är det viktigt att det kommuniceras ut till vårdnadshavare hur skolan arbetar så att de förstår vad de kan förvänta sig att få ta del av samt hur de själva kan använda de verktyg de får tillgång till.


 

 Aktivitet
Fsk
Grund
Gy/Vux
Pedagogiska processer baserade på Skolverkets styrdokument
Pedagogisk planering & formativa matriser
Unikum (Lärportal)
->
->
Inlämningsuppgifter kopplat till Pedagogisk planering
-
Unikum (Lärportal)
->
Formativ återkoppling och summering av arbetsområde i pedagogisk planering
-
Unikum (Lärportal)
->
Summativ Bedömning kopplat till pedagogisk planering
-
Unikum (Lärportal)
->
Pedagogisk dokumentation, lärloggar mm
Unikum (Lärportal)
->
->
Uppföljning, utvecklingssamtal, utvecklingsplaner
Unikum (Lärportal)
->
->
Stödinsatser, åtgärdsprogram
-
Unikum (Lärportal)
->
Schemarelaterat
Frånvaro/Närvaro
Skola 24
Skola 24
Skola 24
Schema / Omsorgschema
Skola 24
Skola 24
Skola 24
Generella samarbetsverktyg
Genomförande - Skriva, formativ återkoppling i dokument
-
Samarbetsyta (Google Classroom, Teams)
->
Samarbete, projekt, delade ytor, sidor
Samarbetsyta (Google Classroom, Teams)
->
->
Skapa, lagra, dela dokument,
Samarbetsyta (Google Classroom, Teams)
->
->
Epost, Kalender, Webbkonferens, Chat
Samarbetsyta (Google Classroom / Meet, Teams)
->
->


Exempel: