All support på Unikums verktyg sköts lokalt av den egna skolan/kommunen eller via våra öppna forum samt hjälpsidor där du hittar massor av dokumentation, filmer och frågor & svar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


För att alla användare av Unikum ska få den hjälp och support de behöver, är det viktigt att kommunen/organisationen har en genomtänkt egen intern supportorganisation. Den behöver också vara kommunicerad till slutanvändarna så att alla användare vet var de kan vända sig när de har frågor.

Tänk även på att informera vårdnadshavare hur de får hjälp med inloggning samt med verktygen skolan/förskolan använder.Föreslagen organisation

2-4 centralt Unikumansvariga på kommunen som dels är kommunadministratörer i verktyget men här behöver man ha personer som är både "tekniskt" ansvariga och även pedagogiskt ansvariga för att driva implementationen och säkra upp att kommunen får full nytta av verktygen över tid. De centralt ansvariga är även kanalen tillbaka till Unikum med frågor, supportärenden och feedback från användarna.


1-2 lokalt Unikumansvariga pedagoger/lärare per skola som dels kan göra den eventuella administration som behövs ("nödadmin") men främst är en resurs för sina kollegor och lär dem Unikum, hjälper dem när de har problem samt informerar dem om nyheter et.c. samt även är kontakt mot de centralt ansvariga med frågor och feedback.
Förutom att det är viktigt att alla får den hjälp man behöver, så finns det fler fördelar med den här typen av organisation, nämligen att ni inom kommunen och förskolan /skolan ökar er egen kunskap  och kompetens runt hantering av verktygen, sätt att dokumentera, rutiner etc.


Ett bra sätt för vidareutbildning är också att arrangera workshops, regelbundna avstämningsmöten med centralt och lokalt ansvariga för att diskutera frågor och problem från användarna. Här kan ni även bjuda in Unikum att delta om ni vill, eller skicka information och frågor från träffen vidare till oss för hjälp och tips.


TIPS! Om ni vill kan ni skapa en egen supportgrupp inne i Unikum och där samla alla de centralt och lokalt Unikum-ansvariga och använda denna grupp för support. Fördelen med det är att alla ser andras frågor och svar och lär sig av varandra. Dessutom kan gruppen användas för information från centralt ansvariga.