Unikum Arkiv

Översikt - Arkivering och gallring
Barns och elevers dokumentation arkiveras i Unikum under lång tid. Hur lång tid avgör respektive kommun/friskolekedja och det åligger huvudmannen att gallra...
Tis, 27 apr., 2021 at 8:56 F.M.
Unikum e-Arkiv
Trygg och smidig arkivering av elevdokumentation i Unikums e-Arkiv.  För digitaliserade kommuner som behöver trygga och effektiva lösningar för arkiv...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Arkivering av barn/elevdokumentation
Unikum Arkiv en ny typ av e-Arkiv för barn/elevdokumentation som uppfyller Dataskyddsförordningens krav, hanterar övergångar och gör att dubbellagring kan u...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Koppling till e-diarium
Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedier...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Frågor och svar om Arkiv Start
Var finns det nya arkivet? Det nya arkivet nås vi den nya snabbverktygslisten längst till höger på skärmen, i nedre hörnet. Vem kan se det nya arki...
Mån, 18 Okt, 2021 at 9:43 E.M.