Unikum Arkiv

Översikt - Arkivering och gallring
Barns och elevers dokumentation arkiveras i Unikum under lång tid. Hur lång tid avgör respektive kommun/friskolekedja och det åligger huvudmannen att gallra...
Ons, 9 feb., 2022 at 9:43 F.M.
Koppling till e-diarium
Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedier...
Ons, 9 feb., 2022 at 9:49 F.M.
Frågor och svar om Arkiv Start
Var finns det nya arkivet? Det nya arkivet nås vi den nya snabbverktygslisten längst till höger på skärmen, i nedre hörnet. Vem kan se det nya arkiv...
Tis, 13 sep., 2022 at 11:40 F.M.
Om Unikum Arkiv
I Unikum finns ett automatiskt arkiv inbyggt, där barns och elevers dokumentation samlas. Arkivet är till för att säkra en röd tråd i lärandet för barn och ...
Tis, 19 Okt, 2021 at 12:58 E.M.
Kopiera Stödinsats från arkivet
Vill man arbeta vidare med en extra anpassning eller åtgärdsprogram från tidigare skola så kan man skapa en kopia från den befintliga i arkivet. Gå in p...
Ons, 10 nov., 2021 at 10:51 F.M.
Arkiv Övergångar
Övergångar av dokumentation till mottagande personal I arkivet i Unikum nås barns och elevers dokumentation från tidigare förskolor och skolor. Arkivet gö...
Tors, 24 nov., 2022 at 11:22 F.M.