Skapa och redigera

Skriva samma Lärlogg till flera barn/elever - Kopiera
Man kan skapa samma lärloggsinlägg till flera barn/elever samtidigt,om man vill dokumentera liknande saker för flera barn/elever och kanske även komplettera...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Redigera och "blurra" bilder direkt i Lärloggen
Bilder du laddar upp i Lärloggen eller läggs in i inlägget kan både redigeras och suddas (blurras) direkt i Lärloggen innan du publicerar ditt inlägg. B...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skriva lärloggsinlägg på kommunnivå
Du som kommunadministratör eller kommunobservatör kan skicka inlägg till rektorer, kommun- och enhetsadministratörer, personal, vårdnadshavare och elever i ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skriva lärloggsinlägg till grupp eller klass
Du som mentor eller pedagog kan skriva lärloggsinlägg till dina grupper/klasser, och i dessa bifoga bilder, filer, kopplingar till läroplan eller annat länk...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skriva samma Lärloggsinlägg till flera grupper - Kopiera
Om du vill skriva samma Lärloggsinlägg till flera grupper/klasser gör du det enkelt genom att först skapa inlägget i en grupp och sen kopiera det till övrig...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skriva ett Lärloggsinlägg för ett barn/elev
Verktyget finns på skola och grupp men även för enskilt barn/elev. I Lärloggen kan både personal, vårdnadshavare och elev själv skapa inlägg. Dessa visas f...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skriva lärloggsinlägg till hela skolan
Du som rektor (med roll observatör eller administratör) kan skicka inlägg till hela förskolan/skolan till alla eller valda roller. Skriva ett Lärloggsin...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Ta bort ett inlägg
Den som har skapat ett Lärloggsinlägg samt den som är administratör kan ta bort inlägget permanent. Ett alternativ är att bara avpublicera inlägget så att d...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skapa Lärloggsinlägg för reflektion och analys - Förskola
Som alternativ eller komplement till Analys och Reflektion i en enskild planering kan man istället skapa ett Lärlogginlägg i en Personalgrupp och använda fö...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.