Du som kommunadministratör eller kommunobservatör kan skriva inlägg i Lärloggen och skicka till alla i hela kommunen, eller utvalda roller.

Notera! För att skicka ut information till tex vårdnadshavare, elever etc använder du funktionen meddelanden.


Lärloggen är primärt till för pedagogisk information, diskussion och används därför inte så mycket på kommun-nivå men som exempel kan man kanske vilja skicka ut info till alla rektorer om om att hela kommunen nu skall satsa på språkutveckling.  


Skriva ett lärloggsinlägg till administratörer och rektorer

  • Gå till kommunens Startsida
  • Klicka på Lärlogg
  • Klicka på knappen Skapa nytt
  • Skriv önskad rubrik och innehåll
  • Markera de roller som ska få inlägget (Exempel: Markeras ”kommun- och enhetsadministratörer” gör att inlägget går ut till samtliga kommun- och enhetsadministratörer i organisationen.)
  • Publicera inlägget (kan sparas som utkast först) eller skicka det som en e-post


e-posta = Hela inlägget skickas ut via mail till valda mottagare och inlägget sparas även inne i Lärloggen.

publicera = Inlägget publiceras i Lärloggen och en notis, med länk till inlägget, skickas ut till valda mottagare som behöver logga in.

Inlägget går alltid att nå genom att klicka på kommunen och sedan navigera till Lärlogg, samt via Notiser.




Har man glömt att t ex e-posta inlägget så gör man följande.


  • Öppna inlägget.
  • Klicka på de tre prickarna längst upp till höger och Avpublicera inlägget.
  • Redigera inlägget med det som ska ändras. T ex skicka som E-post.
  • Publicera inlägget som därmed också blir e-postad.