Verktyget finns på skola och grupp men även för enskilt barn/elev.

I Lärloggen kan både personal, vårdnadshavare och elev själv skapa inlägg. Dessa visas för den målgrupp man väljer men det visas också alltid för barnet/eleven.

På förskolan är Lärloggen ett bra verktyg för pedagoger (och vårdnadshavare) att dokumentera barnets utveckling och lärande)

I grundskola och gymnasium kan även eleven själv använda Lärloggen för egen dokumentation och reflektion runt sitt lärande.

Inlägg i Lärlogg kan kopplas och länkas till material i tex Google Drive, Office365, Youtube et.c.


Skapa ett Lärloggsinlägg

 • Gå till önskad person.
 • Välj  Lärlogg
 • Klicka i rutan där det står "Skriv en lärlogg här..."
 • Skriv önskad rubrik
 • Välj gärna etikett (så blir det lättare att hitta senare) 
 • För skolformer med ämnen - Koppla det ev till ämne
 • Koppla eventuellt lärloggen till en Planering 
 • Skriv själva inlägget med editorn.
 • Bifoga ev bilder, filer, kopplingar till planering, läroplan eller annat länkat material
 • Välj mottagare under Visas för.
 • Publicera inlägget (kan sparas som utkast först) eller skicka det som e-post
  (Om man publicerar det utgår en epost-notis om detta följande natt, om man epostar det utgår ett vanligt mail direkt)