Man kan skapa samma lärloggsinlägg till flera barn/elever samtidigt, om man vill dokumentera liknande saker för flera barn/elever och kanske även komplettera med individuell dokumentation för var och en.


Notera att man även kan skapa samma inlägg för flera grupper/avdelningar samtidigt. 


Notera! Efter kopiering till Lärlogg slår inte redigeringar i originalinlägget som kopierades igenom. Varje Lärloggsinlägg är en kopia som kan redigeras vidare separat för varje enskilt barn/elev.


Kopiera en Lärlogg till en eller flera Lärloggar

  • Gå till aktuella gruppen/barnet/eleven
  • Välj Lärlogg och skapa ett nytt inlägg eller öppna ett befintligt som du vill kopiera till ett eller flera barns Lärloggar.
  • Klicka på de tre prickarna till höger och välj Kopiera i listan som dyker upp. 

  • Markera de barn som ska få en kopia.
    (Notera att efter kopiering hänger dessa inte längre ihop med Lärloggsinlägget dvs alla ändringar behöver göras i respektive Lärlogg efter avslutad kopiering.)
  • Klicka på Publicera kopior om du vill publicera direkt, annars på E-posta kopiorna om du vill att de även ska mailas till mottagarna eller på Som utkast om du inte vill publicera kopiorna på en gång.
  • Välj mottagare av kopian, dvs barn/elev, vårdnadshavare, personal och/eller mentor.