När du söker ett meddelande så beror resultatet du får på vilken roll du har. Roll

Vilka meddelanden

Kommunadmin/Kommunobservatör

Kan söka alla meddelanden som är skapta i kommunen, samt alla enheter. Även meddelanden man själv skapat.

Skoladmin

Kan söka alla meddelanden som är skapta på skolan. Även meddelanden som är skapta på kommunen om man själv är mottagare av meddelandet.

Rektor

Kan söka alla meddelanden som är skapta på sin skola. Även meddelanden som är skapta på kommunen om man själv är mottagare av meddelandet.

Observatör

Kan söka alla meddelanden som är skapta på skolan. Även meddelanden som är skapta på kommunen om man själv är mottagare av meddelandet. Kan dock inte se meddelande som är satt till enbart administratörer

Lärare/Pedagog/Personal

Kan söka alla meddelanden som dom är med  som mottagare i. Samt alla meddelande skickade till grupper där användaren är lärare eller mentorVårdnadshavare och elever kan inte söka meddelanden.