Den som har skapat ett Lärloggsinlägg samt den som är administratör för gruppen/personen som har inlägget kan ta bort det permanent. Ett alternativ är att bara avpublicera Lärloggs-inlägget så att det inte visas för andra än den som skapat det. (samt personal i gruppen).


Det finns ett undantag: Om det finns kommentarer kan inlägget inte tas bort. Det man behöver göra då är att först ta bort kommentarerna och detta kan endast göras av en administratör.


  • Gå till Lärloggsinlägget och öppna det.
  • Till höger om knappen Redigera finns tre prickar som du klickar på.

Välj "Ta bort" i rullisten som dyker upp.NOTERA! Ett borttaget inlägg kan inte återfås, det raderas permanent. Alternativet avpublicera är därför ett bra val om du är osäker.