Starta ett nytt ämne

Att föreslå tider för utvecklingssamtal

Många lärare har utvecklingssamtal med olika barn i olika årskurser, det kan t.ex röra sig om mentorsgruppen. Som det ser ut nu kan man endast lägga in föreslagna tider klassvis. Det innebär att man inte kan lägga in samma tider i varje åk eftersom VH då inte ser om tiden är bokad i en annan åk. Det blir också ineffektivt eftersom man behöver lägga in tider för varje klass. Hoppas det går att lösa.

Hej Solveig,


Jag tar frågan vidare.


/Unikum kundstöd

Hej. Borde inte föreslagna tider gälla enbart mentorsgruppen? Vi har många lärare som har mentorselever från flera klasser och har utvecklingssamtal olika dagar. Det blir väldigt rörigt för vårdnadshavare (och lärare) när dagar/tider måste blandas klassvis.

Pedagoger i förskolan önskar att de kunde förslå tider till enskilda barn och inte idag att det blir till alla i gruppen med tilldelad samtalsmall.


Hej, Som det är just nu så behöver tid och mall tilldelas i exakt samma grupp, troligen kommer det göras ett omtag på samtalet och tilldela samtalstid då det som sagt kan röra till det med flera mentorer i gruppen.


/Unikum kundstöd.

Fortsätter på önskade utvecklingsområden samtal . Idag kan barnet bara ha en samtalsmall i taget tilldelad till sig. I förskolan kan vi ibland ha flera samtal igång, ex ett utvecklingssamtal och ett överlämning till skola. En önskan är att kunna ha flera samtalsmallar igång på ett barn. 


En önskan är även att fler än admin kan ta bort en samtalsmall, ex en felaktigt tilldelad mall. 

Hej Jessica, 


Jag tar med mig dina önskemål till produktägare så kan de titta på det är ändringar och förbättringar görs i Samtalsmodulen. 


/Unikum kundstöd

Logga inför att publicera en kommentar