Planering övrigt

Koppla planering eller enskilda uppgifter till kriterie-tabellen
Artikel för lärare/pedagog Under läsårets gång samlar lärare på sig underlag för den summativa bedömningen. I takt med att eleverna lär sig mer och mer ...
Tors, 22 sep., 2022 vid 11:25 F.M.
Smidig koppling mellan Unikum och Google Drive och Youtube
Man kan på olika sätt länka in dokument från Drive eller Youtube-klipp i en planering. Länka in Youtube-klipp i en planering Öppna planeringen i S...
Ons, 9 feb., 2022 vid 12:39 E.M.
Checklista för lärare - inför läsårsbyte
Inför sommarlovet och läsårsbyte är det bra att det material som använts under läsåret avslutas så att inte inaktuellt material ligger kvar nästa läsår. Det...
Fre, 14 juli, 2023 vid 9:05 F.M.
Levande läroplan
Följ kvalitetsarbetet från planering till analys i Unikum! I både förskola och skola  kan man se och analysera i läroplaner och kursplaner hur det går...
Ons, 26 jan., 2022 vid 10:56 F.M.