Följ kvalitetsarbetet från planering till analys i Unikum!


I både förskola och skola  kan man se och analysera i läroplaner och kursplaner hur det går för olika grupper utifrån uppdraget!


I förskolan kan vi följa upp hur vi som pedagoger har arbetat med barnen i grupperna utifrån läroplanen i hela kvalitetshjulet. Vi kan se hur fördelningen av planeringar och lärloggsinlägg ser ut på gruppnivå och vi kan se var vi har gjort reflektioner och analyser.


 

 

I skolan kan vi i varje grupp snabbt få en överblick över vilka delar av läroplanen och kursplaner vi har varit mest flitiga och vilka delar som kan behöva fyllas på. Vi kan se var vi har planerat utifrån syfte och centralt innehåll och vilka delar av dessa vi har täckt in, medan vi samtidigt såklart ser var vi borde fylla på. På samma sätt ser vi enkelt i vilka kunskapskrav vi har givit eleverna chansen att visa vad de kan och var vi behöver arbeta vidare.  


 

Gemensamt för alla skolformer är att vi utifrån de delar i läroplanen och kursplanen som saknas kan välja att söka fram planeringar i Skolbanken som innehåller just de delarna.