Inför sommarlovet och läsårsbyte är det bra att det material som använts under läsåret avslutas så att inte inaktuellt material ligger kvar nästa läsår. Det du som lärare behöver göra är att, i dina klasser och grupper, gå igenom följande:


1. Titta igenom aktiva Planeringar och Inaktivera de som inte fortsättningsvis ska användas i höst. (Ta INTE bort dom för då tas även allt innehåll för eleverna bort och det vill man ju inte).

2. Titta igenom aktiva Matriser och Inaktivera de som inte fortsättningsvis ska användas.

3. Stäng alla dina uppgifter där slutdatum passerats eller som inte längre ska användas av andra skäl.För admin

Om ni skapat manuella grupper som använts under läsåret tex arbetslagsgrupper, personalgrupper etc. behöver de tas bort eller uppdateras så att rätt personer finns med.