Artikel för lärare/pedagog


Under läsårets gång samlar lärare på sig underlag för den summativa bedömningen. I takt med att eleverna lär sig mer och mer och visar vad de har lärt sig finns det ett stort behov att samla in all den här informationen. För att spara tid och ha ordning på underlaget i varje ämne kan lärare koppla elevernas planeringar och uppgifter till enskilda kriterietabellen för att underlätta den summativa bedömningen. 


Notera! Det kopplade underlaget syns endast för lärare under Kunskaper i ämnet.


Koppla uppgift eller planering till Kriterie-tabell (Grundskola/Gymnasium)  • Gå till önskad planering eller uppgift.
  • Klicka på "Koppla till tabell"
  • Tabellen för de ämne/ämnen som planeringen/uppgiften är kopplad till dyker nu upp i högerkanten.
  • Klicka i de kriterier som du vill koppla till för att visa hur det gått för eleven i denna uppgift eller arbetsområdet.
  • Stäng tabellen.


NoteraOm planeringen/uppgiften är kopplad till flera ämnen så kan du enkelt koppla till var och ett av dem genom att välja ämne ovanför tabellen.

Gå till önskad planering/uppgift.


Scrolla ner och klicka på Koppla till tabell.


Välj ämne och avsnitt att koppla till.Se Kopplat underlag för elev i ett ämne.

  • Gå till önskad elev.
  • Klicka på Kunskaper
  • Väj ämne.

När du har kopplat underlaget kan se i elevens kriterietabell se var och vilka underlag som är kopplade. har kopplat. 


Ångra koppling/ta bort koppling till underlag.

Om du gjort fel så kan du ångra kopplingen genom att klicka i rutan där underlaget är kopplat. I den vita delen. Det kopplas då bort även i planeringen/ eller uppgiften som det kopplades till dvs i både Kunskapsvyn och planeringen.


Genom dessa kopplingar kan du som lärare samla in och ha koll på allt underlaget till den slutliga summativa bedömningen!