Kriterietabeller

Så här fungerar kriterie-tabellerna
I Unikum finns Skolverkets kriterier för grundskolan och grundsärskolan och gymnasiet i tabellform, för att de skolor som vill ska kunna använda dem och mar...
Mån, 3 juli, 2023 vid 2:35 E.M.
Använda betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper.
Skolverkets Kriterier finns inlagda i Unikum och återfinns under "Kunskaper" för varje elev och ämne/kurs. Hela läroplanen och alla kriterier finn...
Ons, 2 nov., 2022 vid 10:40 F.M.
Inställningar för kriterietabellerna
I Unikum finns skolverkets kriterier i tabellform. I dem kan du göra bedömningar för varje enskild elev för att tydligare visa på hur långt eleven nått.  ...
Tors, 22 sep., 2022 vid 10:48 F.M.