I Unikum finns skolverkets kriterier i tabellform. I dem kan du göra bedömningar för varje enskild elev för att tydligare visa på hur långt eleven nått. 


OBS! För att tabellerna ska synas behöver modulen vara påslagen på skolan. Det görs av en Skoladministratör. Tabellerna visas för lärare om inga ändringar gjorts. Däremot visas de inte för elev och förälder utan att man gör ett aktivt val för skolan. (De flesta skolor väljer att visa dessa för elev och vårdnadshavare).


Så här ser du om kriterie-tabellerna finns tillgängliga för lärare

  • Gå in klassen eller en elev
  • Gå till Kunskaper 
  • I översikten för klass finns en flik som heter Kriterier om tabellerna är aktiverade (i de allra flesta fall bör de vara tillgängliga för att bedöma i).


Se om tabellerna visas för elev och vårdnadshavare eller ej


När du som lärare öppnar en bedömningsvy i ett ämne/kurs för en elev står det överst för vem detta är synligt.

Slå av/på modulen för kriterietabeller (för admin)


För att göra inställningar för kriterietabellerna behöver man ha adminbehörighet. 


  • Ställ dig i adminläget på skolan (klicka på skiftnyckeln)
  • Gå in på moduler 
  • Under Kunskaper ser man flera val man kan ställa in gällande kriterietabellerna
  • (Syns inte alla dessa val, vänd dig till centralt ansvarig i kommunen)