I Unikum finns Skolverkets kriterier för grundskolan och grundsärskolan och gymnasiet i tabellform, för att de skolor som vill ska kunna använda dem och markera där hur långt eleven nått. Kriterietabellerna har fler smarta funktioner och fungerar lite annorlunda än de gröna matriserna (egna för formativ bedömning). Effektivare, mindre klickande och även valbart att visa för elev/vårdnadshavare samt hantera utkast.


Aktivera tabellerna för lärare och elever/vårdnadshavare

Tabellerna är påslagna och visas för all personal utan att man behöver göra någonting. Däremot behöver skolan göra ett aktivt val om de vill visa tabellerna för elev och föräldrar eller avaktivera dem helt, även för personalen. Inställningarna görs av skoladmin under Moduler.


Exempel från Grundskolan:Var ser man tabellerna?

Under fliken Kunskaper i respektive ämne/kurs eller för enskild elev Vad betyder de markeringarna i tabellen?

Vit ruta/ingen markering = Ingen bedömning/markering gjord i tabellen.

Ljusblå markering av hela rutan = Eleven har visat exempel på aktuella färdigheter.

Ljusblå ram = Eleven har visat något men inte tillräckligt för att markera i E-rutan.


Hur gör man bedömningar i tabellerna?

Vanligast är att läraren går till sin undervisningsgrupp och modulen Kunskaper. Där klickar du på "Ändra bedömning för hela klassen" i övre högra hörnet. Sedan klickar du på fliken KriterierDär kan du snabbt markera i varje elevs kriterietabell.


Ser elev och föräldrar bedömningarna?

Det är ett aktivt val som varje skola behöver göra. För att elev och föräldrar ska se tabellerna behöver en administratör slå på den möjligheten under Moduler. Man kan välja att visa tabeller för år 1-3 respektive år 4-9 separat.  När man slår på detta visas alla publicerade bedömningar i tabellerna för elev och vårdnadshavare. Bedömningar sparade som utkast visas inte.


Hur publicerar jag bedömningarna i tabellerna?

Du väljer "Spara utkast" så länge du arbetar med dina bedömningar och när du är färdig och vill att elev, vårdnadshavare och t ex rektor ska se bedömningarna klickar du på "Publicera".


Vad ser elev och vårdnadshavare när jag arbetar med utkast?

Elev och förälder ser alltid den senast publicerade bedömningen och de senast publicerade markeringarna i kriterietabellerna. 


Finns det någon översikt för hela klassen eller skolan?

Ja. Du kan se översikten i ett ämne för en hel klass/grupp


Går det ut notiser till elev/vårdnadshavare när lärare markerar i tabellerna?

Nej men däremot när du publicerar en bedömning (och tillhörande innehåll i tabellen om skolan valt att det ska synas för elev och förälder).


Om vi inte vill använda tabellerna, kan vi stänga av funktionen i vår skola?

Ja det går bra. Skoladmin kan göra det under Admin, Moduler, på samma ställe där man väljer om man vill visa tabellerna för elev och föräldrar.