Skolverkets Kriterier finns inlagda i Unikum och återfinns under "Kunskaper" för varje elev och ämne/kurs. Hela läroplanen och alla kriterier finns även på grupp och skola under ikonen "Läroplan":


Hitta kriterier

 • Gå till önskad elev
 • Välj fliken Kunskaper
 • Välj önskat ämne
 • Öppna och stäng kriterier genom att klicka på den lilla pilen i en cirkel.  Lite tips om hur tabellerna fungerar.


 • Om man markerar i A-kolumnen så markeras både C och E per automatik.
 • Eleven får automatiskt rätt kriterier för årskursen.
 • Kriterier ligger kvar så länge de gäller t ex Svenska årskurs 7-9 ligger kvar i 3 år och följer med när eleven byter årskurs.
 • Skolan kan välja om kriterier ska visas för elev och föräldrar eller ej. (Skoladmin kan göra den inställningen.)


Du kan uppdatera för fler elever samtidigt:

 1.  Gå till undervisningsgruppen
 2.  Välj modulen Kunskaper
 3.  Klicka på "Ändra bedömning för hela klassen"
 4.  Klicka på "Visa kriterier"
 5.  Markera och spara som utkast eller publicera direkt