Här har vi samlat en del information som är bra för dig som rektor när du börjar med Unikum men vi vill även varmt rekommendera vår kurs för rektorer i Unikum Academy där det finns filmer som visar och beskriver de olika delarna tydligt.Unikum Academy för rektorer


1. Titta att du kan se hela din skola i Unikum

  • Som skolledare har du överblick över arbetet i Unikum.
  • Logga in och se efter att du kan se alla klasser/grupper, pedagoger och barn/elever i din skola.
  • Se om du har en skiftnyckel i övre högra delen av skärmen, det skall du ha om du är satt som administratör för skolan. ( Den roll du annars har är Observatör och befattningen Rektor. (Du behöver ej vara administratör för skolan, ni väljer själva vem/vilka som ska vara det.)

2. Använd Unikum som anslagstavla för förskolan/skolan, och för dina medarbetare.

  • Meddelandefunktionen kan du använda för att kommunicera både med vårdnadshavare, personal och elever.
  • Om er administratör lägger upp en grupp som heter t.ex. "Personal"  och hämtar in all personal i den så kan ni använda den gruppen för intern dialog, arbete och uppföljning.  (Flera liknande grupper kan skapas tex arbetslag et.c. om man vill).3. Använd även Unikum för medarbetarsamtal