Meddelanden och kom ihåg

Redigera ett befintligt meddelande.
Om man t ex har glömt att e-posta ett befintligt meddelande. Öppna upp det befintliga meddelandet. Klicka på de tre prickarna och sedan Avpublicera. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Meddelande via SMS
Om man snabbt vill nå ut med viktiga meddelanden kan SMS vara bättre än e-post, eftersom SMS vanligtvis når ut snabbare, läses av större andel av mottaga...
Mån, 4 Okt, 2021 at 1:55 E.M.
Skicka meddelande till en eller flera förskolor och skolor i Unikum.
Det ska vara lätt att nå och ha en dialog med personal, föräldrar, barn och elever i Unikum. Nu finns möjlighet för administratörer och rektorer att skicka ...
Fre, 14 jan., 2022 at 2:34 E.M.
Film - Lärlogg och meddelande i Unikum (Förskola)
Numera separeras information och dokumentation tydligare i Unikum. 
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.