Meddelanden och kom ihåg

Redigera ett publicerat meddelande
Om man t ex har glömt att e-posta ett befintligt publicerat meddelande eller vill göra andra ändringar efter att det är sparat och skickat går dt att redige...
Fre, 21 jan., 2022 vid 1:26 E.M.
Meddelande via SMS
Om man snabbt vill nå ut med viktiga meddelanden kan SMS vara bättre än e-post, eftersom SMS vanligtvis når ut snabbare, läses av större andel av mottaga...
Mån, 4 Okt, 2021 vid 1:55 E.M.
Skicka meddelanden
Det ska vara lätt att nå och ha en dialog med personal, föräldrar, barn och elever i Unikum. Nu finns möjlighet för administratörer och rektorer (med observ...
Ons, 9 feb., 2022 vid 1:07 E.M.