Meddelanden och kom ihåg

Skapa meddelande och kom ihåg (Förskola)
I denna film visar vi hur man lätt kan skapa meddelanden och kom ihåg för en grupp i förskolan. Inom kort kommer det även film för grundskolan!
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 PM
Redigera ett befintligt meddelande.
Om man t ex har glömt att e-posta ett befintligt meddelande. Öppna upp det befintliga meddelandet. Klicka på de tre prickarna och sedan Avpublicera. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Meddelande via SMS
Om man snabbt vill nå ut med meddelanden är SMS bättre än e-post. Kostnaden belastas ej mottagaren, utan tas av kommunen. Funktionen behöver aktiveras sp...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM
Skicka meddelande till flera förskolor och skolor i Unikum.
Det ska vara lätt att nå och ha en dialog med personal, föräldrar, barn och elever i Unikum. Nu finns möjlighet för administratörer och rektorer att skicka ...
Ons, 10 mar., 2021 at 9:39 AM
Film - Lärlogg och meddelande i Unikum (Förskola)
Numera separeras information och dokumentation tydligare i Unikum. 
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 PM