Om man t ex har glömt att e-posta ett befintligt publicerat meddelande eller vill göra andra ändringar efter att det är sparat och skickat går dt att redigera.


  • Öppna det befintliga meddelandet.
  • Klicka på de tre prickarna och sedan Avpublicera.

  • Välj sen Redigera.


  • Ändra det du vill ändra i texten eller t ex om du glömt att meddelandet ska e-postas. När du är färdig Publicera och e-posta. (om det är valt).Nu kommer ditt meddelande e-postas och mottagaren kommer även åt den via Unikum samt t ex Unikum familj.