Artikel för personal och vårdnadshavare 


Det ska vara lätt att nå och ha en dialog med personal, vårdnadshavare, barn och elever i Unikum. Administratörer och rektorer (med observatörsroll) kan skicka Meddelanden till flera förskolor, skolor och grupper. Lärare och pedagoger kan skicka till alla de grupper de är behöriga i, vårdnadshavare kan endast skicka meddelande via sitt barn, se Skicka meddelande från person/grupp nedan.


Kika gärna på fler filmer och info på Unikum Academy


Skicka meddelande från startsidan

  • Klicka på knappen Skapa nytt på din startsida. 
  • Välj Meddelande.

  • I nästa steg markerar du mottagare. Man kan bocka i en hel grupp eller enskilda elever

I editorn för meddelande fyller du sen i Rubrik, innehåll samt vilka roller meddelandet ska visas för. Man kan lägga till bilder, filmer, röstmemon etc genom att klicka på det blå plusset. Om meddelandet inträffar ett visst datum/tid fyller man i även det här. Vill man schemalägga meddelandet kan man göra det med, läs mer om det här: Schemalagda meddelandenSkicka meddelande från person/grupp

  • Gå till den grupp/person som du vill skicka ett meddelande till (är du vårdnadshavare går du till ditt eget barn). 
  • Gå in på fliken Meddelanden och klicka sedan på Skapa nytt

  • Skriv ett meddelande likt beskrivet ovan. Extra viktigt när man skickar meddelande till enskilda personer är att kontrollera att det är rätt mottagare innan man publicerar. 
  • Välj vilka som meddelandet ska visas för.
  • Likt Lärlogg så kan man välja att skicka meddelandet som epost direkt. Om man epostar så skickas hela meddelandet inklusive bilder, ljud, bilagor och länkar, ut via e-post till valda mottagare och kan läsas direkt. Vilka kan jag skicka meddelande till?

Din behörighet i Unikum avgör vilka mottagare du kan skicka meddelande till. Kontakta den centralt ansvarige för Unikum i din kommun om du inte kan skicka till de mottagare du behöver.

Generellt kan en administratör skicka till alla i kommunen. När administratören är på kommunnivå går det att skicka till alla roller och skolformer samt deras grupper. På förskole- eller skolnivå kan hen även skicka till grupper i verksamheten och utvalda personer.

En rektor i förskola eller skola kan skicka till flera förskolor och skolor, till grupper i verksamheterna och utvalda personer.

En pedagog eller lärare kan skicka till de grupper hen har behörighet och till de som ingår i gruppen eller grupperna.

En vårdnadshavare kan endast skicka meddelande via sitt/sina egna barn.