Om man snabbt vill nå ut med viktiga meddelanden kan SMS vara bättre än e-post, eftersom SMS vanligtvis når ut snabbare, läses av större andel av mottagarna, och öppnas snabbare av mottagaren. 

 


SMS-meddelanden i Unikum kan användas av personal i kommunen, men inte av vårdnadshavare eller elever. SMS-funktionen i Unikum behöver aktiveras specifikt för varje organisation (t.ex. kommun eller friskola) och aktiveras då för alla skolformer som organisationen har. Kostnaden belastas ej mottagaren av SMS:et utan tas av organisationen. För att aktivera SMS-funktionen i er kommun så fyller behörig person på kommunen eller friskolekedjan i formuläret nedan. 


Att skicka SMS-meddelanden 

När man slår på funktionen för kommunen kommer SMS visas i Meddelanden som ett alternativ till E-post vid publicering. “Skicka även som SMS”.

 

SMS-meddelanden via Unikum är rena Text-meddelanden. Man kan inte skicka bilder via SMS-meddelanden i Unikum. Därför visas en förenklad vy för att skriva SMS-meddelandet, med bara text. Hela SMS meddelandet skrivs in i textrutan för Rubrik. 

 

Innan SMS-et skickas kommer det visas en bekräftande ruta som visar att kostnaden kommer att debiteras kommunen/friskolan och att ingen kostnad tas av personal, elev eller vårdnadshavare 

 

SMS skickas idag endast till användare som har loggat in och markerat att man sett informationen om vad Unikum är och hur det används. Användare som aldrig loggat in får därför inget SMS.

 

SMS lämpligare än epost för brådskande meddelanden

SMS skickas via teleoperatörernas tjänster, och når direkt mottagarnas mobiler, även när de ej är uppkopplade mot internet..Många användare kollar också SMS oftare än de kollar sin epost. Det gör i sig att SMS ofta läses av mottagare snabbare än ett meddelande via epost.


Epost är mindre förutsägbart när det kommer nå fram. När meddelanden skickas från Unikum via epost läggs de på kö för att skickas ut via servers på internet. Därefter ska mailen passera mailservers på väg till mottagarna. Dessa mailserver kan ha begränsningar i antal mail per minut de tar emot, och ha blockerat mail från en viss avsändare, eller ha kapacitetsbegränsningar. Vanligtvis kommer 90% av alla mail fram till mottagarens mailserver inom någon minut, men några av mailen kan dröja längre, ibland flera timmar. Sedan ska användaren hämta eposten till sin enhet från mailservern till t.ex dator, platta eller mobil. Därefter ska användaren gå igenom sin mailkorg och komma till just detta meddelande. Så, epost är ändå väldigt bra för lite längre meddelanden, som kanske också innehåller bilder, och som inte är så brådskande.Aktivera SMS-utskick i din kommun

För att göra SMS-utskick behöver er kommun aktivera SMS-funktionen för kommunen. Det gör ni genom att lämna beställning i vårt SMS-beställningsformulär. Kostnaden för varje SMS som skickas till mottagare tas inte av mottagaren utan av kommunen.

 

Här kan ni beställa funktionen SMS  

SMS Beställning

 

Det kan ta upp till ett dygn från beställning tills funktionen är aktiverad. 

 

Vanliga frågor

 

Vilka kan skicka ut SMS?

När funktionen slås på för kommunen kommer all personal kunna göra SMS-utskick till samma målgrupp om de vanligtvis kan skicka meddelanden. Det kommer upp en ruta med information om att det tillkommer en kostnad om man använder funktionen. 

 

Vilka går SMS ut till?

SMS går ut till den grupp man väljer i meddelandet (elev, VH, personal, rektor, administratör som har mobilnummer inlagda) och bara till de som har godkänt Unikums användarvillkor, samma som idag får e-post. 

 

Hur faktureras SMS?

När 500 SMS förbrukats skickas en faktura för hela organisationen.