Planering övrigt

Koppla lärloggsinlägg till planering
Som en del i förskolans kvalitetsarbete vill man ofta ha exempel på saker man gjort i ett arbetsområde och det finns därför möjlighet att koppla Gruppens Lä...
Mån, 10 jan., 2022 at 3:45 E.M.
Koppla planering eller enskilda uppgifter till kunskapskravs-tabellen.
Under läsårets gång samlar ni som lärare på er underlag för den summativa bedömningen. I takt med att eleverna lär sig mer och mer och visar vad de har l...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Smidig koppling mellan Unikum och Google Drive och Youtube
Man kan på olika sätt länka in dokument från Drive eller Youtube klipp i en planering. Youtube klipp kan man länka in direkt inne i planeringen. K...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Checklista för lärare - inför läsårsbyte
Inför sommarlovet och stundande läsårsbyte är det viktigt att det material som använts under läsåret avslutas. Det du som lärare behöver göra är att, i dina...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Levande läroplan.
Följ kvalitetsarbetet från planering till analys i Unikum! Nu kan vi i både förskola och skola se och analysera hur det går för våra grupper utifrån u...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.