Statistik och översikter

Exportera Kunskapsstatistik till Excel
För att kunna vrida och vända på datat som du vill kan du exportera bedömningsstatistik för skola eller kommun till CSV-fil som sen kan importeras i tex Exc...
Fre, 3 juni, 2022 at 10:08 F.M.
Överenskommelser - översikt för barn/elev eller grupp/klass
Se aktuella överenskommelser för ett barn/elev. Lärare, elev och vårdnadshavare kan se barnets/elevens aktuella överenskommelser på flera olika ställen....
Fre, 21 jan., 2022 at 1:13 E.M.
Pedagogiska planeringar - översikt för grupp/klass och enskild elev
Notera att översikterna är olika i förskola respektive skola. Översikt för alla aktuella planeringar för en grupp/klass  Gå till Klassens/gruppens sta...
Ons, 12 jan., 2022 at 1:46 E.M.
Kunskaper och insatsbehov - översikt för klass/grupp/skola/kommun
I samband med att lärare gör sin bedömning skapas också automatiskt underlag för översikter och statistik på alla nivåer. Både för enskild elev, klass/grupp...
Tis, 8 feb., 2022 at 12:40 E.M.
Stödinsatser översikt för grupp/skola/kommun
Ett viktigt användningsområde för verktyget stödinsatser är att du som skolledare eller förvaltningschef ska kunna få god överblick över elevernas kunskapsr...
Mån, 10 jan., 2022 at 2:27 E.M.
Samtalsöversikt för grupp/skola/kommun
För att det ska vara lätt att ha koll på hur samtalsprocessen flyter på inom kommunen och de olika enheterna och grupperna så finns det en översikt för varj...
Mån, 23 jan., 2023 at 9:07 F.M.
Samtalsöversikt för barn/elev
Samtalsöversikten är till för att man enkelt ska få överblick över det som är aktuellt för eleven inför ett utvecklingssamtal. Här visas också aktuella över...
Tis, 28 dec., 2021 at 3:39 E.M.
Startsida för lärare i skolan
På startsidan har vi samlat det allra viktigaste så att du lätt ska få överblick över det som är aktuellt samt även snabbt kunna göra det du vill och gå til...
Fre, 21 jan., 2022 at 2:24 E.M.