Statistik och översikter

Exportera Kunskapsstatistik till Excel
För att kunna vrida och vända på datat som du vill kan du exportera bedömningsstatistik för skola eller kommun till CSV-fil som sen kan importeras i tex Exc...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 E.M.
Överenskommelser - översikt för barn/elevgrupp
Se aktuella överenskommelser för ett barn/elev. Du kan se barnets/elevens aktuella överenskommelser på flera olika ställen. 1. På barnets/elevens st...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:07 E.M.
Pedagogiska planeringar - översikt för grupp/klass
Översikt med alla aktuella planeringar för en grupp/klass Gå till Klassens/gruppens startsida. Klicka på Planering  så ser du en lista med alla aktuella ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Kunskaper och insatsbehov - översikt för klass/grupp/skola/kommun
I samband med att lärare gör sin bedömning skapas också automatiskt underlag för översikter och statistik på alla nivåer. Både för enskild elev, klass/grupp...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Stödinsatser översikt för grupp/skola/kommun
Ett viktigt användningsområde för verktyget stödinsatser är att du som skolledare eller förvaltningschef ska kunna få god överblick över elevernas kunskapsr...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Samtalsöversikt för grupp/skola/kommun
För att det ska vara lätt att ha koll på hur samtalsprocessen flyter på inom kommunen och de olika enheterna och grupperna så finns det en översikt för varj...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Samtalsöversikt för barn/elev
Samtalsöversikten är till för att man enkelt ska få överblick över det som är aktuellt för eleven inför ett utvecklingssamtal. Här visas också aktuella över...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Startsida för lärare
Skapa direkt från startsidan och ha full koll på dina uppgifter! För: Som lärare kommer du att kunna skapa uppgifter, meddelanden, planeringar och lärlog...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.