Se aktuella överenskommelser för ett barn/elev.


Lärare, elev och vårdnadshavare kan se barnets/elevens aktuella överenskommelser på flera olika ställen.


1. På barnets/elevens startsida en bit ner på sidan.

2. På elevens samtalsöversikt. 3. Under fliken med överenskommelser (kan ha annat namn i olika skolors underlag, tex "Min IUP", "Mina mål" eller liknande) i elevens utvecklingsplan.
Se alla aktuella överenskommelser för barn/elever i en grupp.


  • Gå till gruppens startsida
  • Klicka på Samtalet
  • Välj fliken Överenskommelser. (Vill du se alla, bocka ur rutan "visa endast de som ändrats senaste året"), vill du se överenskommelser kopplat till visst ämne kan du välja det med.