Notera att översikterna är olika i förskola respektive skola.


Översikt för alla aktuella planeringar för en grupp/klass 

 • Gå till Klassens/gruppens startsida.
 • Klicka på Planering  så ser du en lista med alla aktuella planeringar för klassen.


Översikten för grupp i skola visar:

 • Planeringens namn.
 • Antal elever som har planeringen tilldelad (om det är en planering för enskilda elever)
 • Om planeringen har en bedömningsmatris - då ser du en liten minimatris.
 • I vilka ämnen planeringen används.
 • Om planeringen innehåller uppgifter - då visas en liten bock
 • Om planeringen tilldelats till gruppen (till skillnad från till enskild individ)
 • Om planeringen tilldelas/visas för nya elever i klassen/gruppen automatiskt.


 

 

Översikten för grupp i förskola visar:

 • Planeringens namn
 • Ett avsnitt för gruppens planeringar och ett för individuellt tilldelade planeringar.
 • Om planeringen har en bedömningsmatris - då ser du en liten minimatris.
 • Om planeringen tilldelas/visas för nya barn i gruppen automatiskt.Symboler i förskolans översikt för grupp-planeringar visar

 • Antal kopplade Lärloggar
 • Om det finns kommentarer
 • Antal reflektioner
 • Antal analyserI avsnittet med planeringar tilldelade till enskilda barn visas

 • Antal barn som har den tilldelad
 • NulägeÖversikt med en specifik planering för alla barn/elever i grupp/klass

Från översikten över alla planeringar kan du gå vidare och se en översikt för en enskild planering där du kan se status för respektive elev. Välj önskad planering genom att klicka på den från klassöversikten.


Översikten visar:

 • Namnet på de elever/barnet som har planeringen
 • Om den har en bedömningsmatris samt om det finns bedömningar gjorda (grön-markerade rutor i minimatrisen visas)
 • Kopplingar till läroplanen.
 • Om den innehåller uppgifter och hur många.
 • Om det finns kommentarer (pratbubbla med siffra för antal kommentarer.)
Översikt för aktuella planeringar för en elev/barn

 • Gå till elevens/barnets startsida.
 • Klicka på Planering, du ser nu en lista med elevens alla aktuella planeringar.


Översikten visar:

 • Planeringens namn.
 • Om den har en bedömningsmatris samt om det finns bedömningar gjorda (grön-markerade rutor i minimatrisen visas)
 • Ämneskopplingar.
 • Om den innehåller uppgifter..
 • Om det finns kommentarer (pratbubbla med siffra för antal kommentarer.)
 • Om den är kopplad till gruppen/klassen.
 • Om den tilldelas till nya elever automatiskt eller ej.

 


TIPS!  Om det är många planeringar kan du filtrera fram per ämne genom att välja ämne i rullisten överst på sidan.