För att kunna vrida och vända på datat som du vill kan du exportera bedömningsstatistik för skola eller kommun till CSV-fil som sen kan importeras i tex Excel eller andra analysverktyg. Så här gör du för att få in det i Excel och för att få analyserbart data och diagram.

(En annan möjlighet är att löpande få ut önskade parametrar via Unikums API men det är ett projekt som behöver beställas och implementeras.)


Notera! Det är alltid den senaste bedömningen (nuläge) som exporteras. Historiken kan inte exporteras via CSV-knappen. Testelever kommer inte med, bara elever med svenskt personnummer eller ett alternativt ID (TF-nummer).

 • Export för kommun = tar med senaste bedömningen för alla elever i kommunen men bara bedömningar skapade i kommunen.
 • Export för enskild skola = tar med senaste bedömningen för alla elever i skolan oavsett när och var bedömningen är gjord.

 

Exportera data från Unikum för enskild skola 
 • Ställ dig på skolans startsida
 • Klicka på Kunskaper
 • Scrolla längst ner och klicka på hämta CSV-fil. Nu kommer CSV-filen att sparas på din dator.


Exportera för hel kommun
 • Ställ dig på kommunens/organisationens startsida
 • Klicka på Kunskaper
 • Klicka på "Ladda om statistik"
 • Scrolla sen längst ner och klicka på "Hämta CSV-fil"


----------------------------------------------------------------------------------------Konvertera CSV-filen till en Excelfil 
 • Öppna en tom fil i Excel
 • Välj Data , Hämta data, Från fil, CSV och leta rätt på din fil och kolla om det ser ok ut.


Det ser då ut ungefär såhär:

 

Om det inte är så här fint separerat och du kan se åäö etc, byt till UTF-8 format och kommaseparerat- längst upp ser du det, välj sen Importera.NOTERA! Testelever kommer inte med i exportfilen. Endast elever med svenskt personnummer eller alternativt ID exporteras.


Förkortningar (Bedömning) förklaring:

 • RI : Ännu ej Godtagbara Kunskaper
 • GK : Godtagbara Kunskaper
 • MGK : Mer än Godtagbara Kunskaper
 • IB : Ingen bedömning Skapa Pivot-tabell i Excel

Nästa steg är att skapa en Pivottabell och ett Pivotdiagram. Det är inte så svårt när man väl fått kläm på hur man gör i Excel.


Stå i filen, t ex i ruta A1, klicka på Infoga och välj sen Pivotdiagram och Pivottabell och markera allt i excelfilen.Nu behöver du tala om vilka värden som ska finnas på rader, kolumner och vad som ska summeras samt kunna filtreras/väljas.
Ta tag i önskade rubriker från Pivotfältet till höger, och dra dem till önskade områden i nedanför (Filter, Kolumner, Värden, Rader).
Det blir då möjligt att filtrera på skolor dvs visa alla eller valda skolor samt se årskurser och ämnen i tabellen/diagrammet. Du kommer också kunna filtrera på ämnen och årskurser tex se svenska, engelska och matematik för årskurs 7,8 och 9.


För en enskild Skola skulle urvalen kunna vara nedanstående

 • Årskurs -> Axel (kategorier)r
 • Ämne -> Värden
 • Bedömning -> Förklaring (serier)
 • Datum -> Filter (ej nödvändigt eftersom bara en bedömning per ämne och elev finns med)


För en kommun skulle urvalen kunna vara nedanstående

 • Skola -> Filter
 • Årskurs -> Axel (kategorier)
 • Ämne -> Värden
 • Bedömning -> Förklaring (serier)

 Skapa Pivotdiagram (separat om du har en tabell innan)
 • Välj Infoga i Excelmenyn
 • Välj Pivotdiagram
 • Välj diagramtyp, det man får som förslag "grupperad stapel" fungerar fint.
 • Placera ut diagrammet (det kan läggas på en separat sida/flik om man vill det) där du vill ha det och ändra storlek efter önskemål.