Bedömning och omdömen

Registrera och redigera bedömning
Allt arbete med summativ bedömning, skriftliga omdömen och kunskapskravs-tabeller sker under Kunskaper. Bedömning kan göras på olika sätt och i olika vyer. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Omdömesöversikt för klass/grupp eller undervisningsgrupp
För att se översikt över aktuella bedömningar i ett ämne för en klass/grupp eller undervisningsgrupp gör du enligt följande: För en klass/grupp I en va...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Ta bort felaktigt publicerad bedömning för elev
För att ta bort en felaktigt publicerad bedömning för en elev behöver du antingen vara den lärare som publicerat bedömningen eller administratör på skola...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Skolverkets omdömesblankett i Unikum
Skolverket har gett ut exempelmallar för hur omdömen kan skrivas på förenklat sätt  Detta arbetssätt tillämpas i Unikum med ett antal extra och viktiga fine...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Bedömningsrutans olika delar och hur de används
Det finns många olika möjligheter i samband med att du gör bedömning. Här förklaras vad de olika fälten innebär. Bedömningsrutans olika delar ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Se elevens tidigare bedömningar i arkivet
Under fliken Kunskaper visas elevens aktuella bedömningar men här finns också ett arkiv med alla tidigare bedömningar. Man kan se antingen historik över ett...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Bedömning i SO och NO
Enligt Skolverket så ska eleven, varje termin, få ett skriftligt omdöme/bedömning mot kunskapskraven i alla ämnen som eleven undervisats i.SO och NO-blocken...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 E.M.
Ny vy för bedömning av elevers kunskaper
Vi har gjort bedömningsprocessen ännu smidigare för våra lärare! Nu gör du som lärare all bedömning för en elev i en och  samma vy och kan skriva kommentare...
Ons, 30 juni, 2021 at 2:15 E.M.
Insats krävs och ännu ej godtagbara kunskaper
Nu har vi ökat era möjligheter att få koll på vilka som behöver en insats även om kunskaperna når godtagbar nivå! Du som lärare markerar nivån “ännu ej ...
Tors, 21 Okt, 2021 at 11:33 F.M.