För att ta bort en felaktigt publicerad bedömning för en elev behöver du antingen vara den lärare som publicerat bedömningen eller administratör på skolan.


Ta bort senaste bedömningen i ett ämne för en elev

  1. Gå till elevens startsida.
  2. Klicka på fliken Kunskaper
  3. Klicka på den bedömning du vill ta bort för att öppna den.
  4. Klicka på de 3 små prickarna längst upp till höger bredvid Publicera.
  5. Klicka på Ta bort och bekräfta därefter att du vill ta bort bedömningen.
Ta bort äldre sparad bedömning i ett ämne för en elev.

  • Gör som ovan tills du står på en elev och aktuellt ämne/kurs
  • Klicka på "Se alla bedömningar" för att komma till arkivet med tidigare sparade bedömningar.
  • Öppna sen den bedömning du vill ta bort.
  • Klicka på "Ta bort" och bekräfta sen för borttag.Välj en bedömning ur arkivet


Efter val av bedömning, klicka på ta bort.


 Bekräfta borttag.


Notera! En borttagen bedömning kan inte återfås så kontrollera att du har valt rätt elev och rätt bedömning!