Det finns många olika möjligheter i samband med att du gör bedömning. Här visar vi hur det ser ut och vilka olika delar du som lärare har att använda för att tydliggöra bedömningar och även för att själv ha översikt över varje elevs utvecklig och behov.


Här hittar du utförlig beskrivning av hur Kunskaper visas och hur verktyget används.


Eller titta på en beskrivande film som går igenom både utseende och visar arbetsprocessen och vilka olika möjligheter som finns avseende bedömning av elevens kunskaper.