Artikel för lärare/pedagog/admin


Allt arbete med summativ bedömning, skriftliga omdömen och kriterietabeller sker under Kunskaper. Bedömning kan göras på olika sätt och i olika vyer.

  • Ett ämne/kurs i taget för en elev.
  • Flera ämnen/kurser samtidigt för en elev. (Används ofta för att uppdatera bedömningar.)
  • Ett ämne/kurs i taget för flera elever.


Bedömning i ett ämne/kurs för en eller fler elever samtidigt


  • Gå till Klassens/undervisningsgruppens startsida.
  • Gå till Kunskaper.
  • Välj ämne. (Notera att om du står i en undervisningsgrupp som är kopplad till kursplan så är redan rätt ämne/kurs vald)
  • Markera de elever du vill göra ny/uppdatera bedömning för genom att bocka för rutan till vänster om namnet, eller klicka på den blå rutan uppe till höger:  "Ändra bedömning för hela klassen" 

 


  • Du kan ge en och samma kommentar till flera elever samtidigt om du väljer "Till alla"


  • Det samma gäller för Utvecklingsområden
  • När du gjort det som är gemensamt för alla/flera kan du gå in på varje elev och komplettera med det som bara gäller för den individen.


Notera! När man gör bedömning på flera elever samtidigt finns det inget autospar, utan lärare måste själv med jämna mellanrum Spara utkast. I Unikum finns det en spärr som gör att man loggas ut efter 45 minuter om man inte uppdaterat sidan, så vi rekommenderar att lärare sparar ofta för att inte riskera att bedömningar och kommentarer försvinner. Arbetar man i flera fönster eller flikar är det även viktigt att man uppdaterar dem efter att man sparat utkastet, för att säkerställa att alla fönster/flikar är uppdaterade med den senaste informationen.


Notera att det är ni på skolan som väljer om ni ska skriva kommentar, koppla till läroplan och skriva kommentar till utvecklingsområden. Det är inget krav utan en möjlighet till förtydligande som används vid behov. I Unikum finns även dels möjligheten att komplettera med underlag i form av planeringar och/eller bedömningsmatriser och dels de blå kriterietabellerna.


Markera i kriterietabellen (om ni använder dem)

Du kan markera i tabellen när du vill, antingen i samband med att du gör bedömningen/skriver omdömet eller senare. Om du vill göra det senare föreslår vi att du sparar utkast och fortsätter fylla på efter hand och publicerar när du vill visa för elev/förälder. När du väljer Publicera publiceras BÅDE markeringar i tabell OCH bedömningarna med ev. kommentarer. Allt hänger ihop.


Läs mer om kriterietabellerna i artikeln Så här fungerar kriterie-tabellerna


Spara utkast eller Publicera

Om du sparar utkast så visas det bara för lärare i klassen/gruppen. Elev och vårdnadshavare ser då fortfarande senaste publicerade bedömningen. När du publicerar visas det för övrig personal, elev och vårdnadshavare och det går även ut en notis.


Det är vanligt att lärarna gör bedömningar som sparas som utkast till en viss, gemensamt överenskommen, dag då alla publicerar sina bedömningar.


Notera! Bedömningarna i kriterie-tabellen visas bara för elev och förälder om din skola valt den möjligheten, i annat fall visas publicerade bedömningar i tabellerna bara för personalen. Du ser det i tabellens överkant, där finns information om vad som gäller.