Skolverket har gett ut exempelmallar för hur omdömen kan skrivas på förenklat sätt  Detta arbetssätt tillämpas i Unikum med ett antal extra och viktiga finesser och fördelar.

  • Man kan enkelt massuppdatera bedömningar för många elever samtidigt eller i flera ämnen för en elev.
  • Man kan skriva samma kommentarer för fler elever samtidigt.
  • Man har direktåtkomst till tidigare bedömningar i elevens arkiv och kan se utveckling över tid.
  • Man får automatisk summering av måluppgyllelse även för klass, skola och hel kommun. Även det nuläge och över tid, terminsvis bakåt i tiden.
  • Man får en tydlig översikt över insatsbehov för elev, klass, skola och hel kommun.
  • Info om insatsbehov, stödinsatser, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram  kan även det ligga i Unikum i kompletterande verktyg "Stödinsatser". (tillval)


Mer info om hur du skriver omdömen i Unikum finns under avsnittet Kunskaper här på supportsidorna och i Unikum Academy.