Kunskapskravstabeller

Använda Kunskapskravstabellerna
Alla Skolverkets Kunskapskravs-tabeller finns inlagda i Unikum och återfinns under fliken "visad kunskap" under Kunskaper. Hitta kunskapskravs...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Inställningar för kunskapskravstabellerna
I Unikum finns skolverkets kunskapskrav i tabellform. I dem kan du göra bedömningar för varje enskild elev för att tydligare visa på hur långt eleven nått. ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.
Så här fungerar kunskapskravs-tabellerna
I Unikum finns Skolverkets kunskapskrav för grundskolan och grundsärskolan och gymnasiet i tabellform, för att de skolor som vill ska kunna använda dem och ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:08 E.M.