Kunskapskravstabeller

Använda Kunskapskravstabellerna
Alla Skolverkets Kunskapskravs-tabeller finns inlagda i Unikum och återfinns under "Kunskaper" för varje elev och ämne/kurs. Hela läroplanen och a...
Ons, 9 feb., 2022 at 9:34 F.M.
Inställningar för kunskapskravstabellerna
I Unikum finns skolverkets kunskapskrav i tabellform. I dem kan du göra bedömningar för varje enskild elev för att tydligare visa på hur långt eleven nått. ...
Tors, 10 feb., 2022 at 10:13 F.M.
Så här fungerar kunskapskravs-tabellerna
I Unikum finns Skolverkets kunskapskrav för grundskolan och grundsärskolan och gymnasiet i tabellform, för att de skolor som vill ska kunna använda dem och ...
Tors, 31 mar., 2022 at 9:45 F.M.